ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Ssgapu22/ତାଲିକା/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

# Wikidata label
1 Q6376113 କଥାନ୍ତର
2 Q7399494 ସହର ଜଳୁଛି
3 Q15723625 ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ
4 Q15723642 ଅଭିମାନ
5 Q15723678 ଆକାଶର ଆଖି
6 Q15724176 ଝିଅଟି ସୀତା ପରି
7 Q15724192 ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୂର ଦି ପଟ ଶଙ୍ଖା
8 Q15724264 ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା
9 Q15724392 ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ
10 Q15724709 ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ
11 Q15724716 ବଡ଼ ଭାଉଜ
12 Q15724733 ବଧୂ ନିରୁପମା
13 Q15724803 ବାସନ୍ତୀ ଅପା
14 Q15724930 ଭିନ୍ନ ସମୟ
15 Q15724954 ମଝି ପାହାଚ
16 Q15724989 ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ
17 Q15725016 ମାନିନୀ
18 Q15725067 ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ
19 Q15725273 ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା
20 Q15725359 ସୁନା ସଂସାର
21 Q15725392 ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର
22 Q20782280 ଧରଣୀ
23 Q20999142 ଆରତୀ
24 Q28049652 ଶଂଖା ସିନ୍ଦୂର
25 Q29033655 ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ ଶହେ ଜନମ
26 Q29431869 ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା
27 Q30327086 ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ
28 Q42892689 ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପରାଧ ନୁହେଁ
29 Q43452720 କେମିତି ଏ ବନ୍ଧନ
30 Q44525811 ଭୁଲ୍ ବୁଝିବନି ମତେ
31 Q49840538 ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ
32 Q53440528 ସୁନା ପାଲିଙ୍କି
33 Q54281150 ମୁକ୍ତି ତୀର୍ଥ
34 Q54371825 କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
35 Q55447677 ଦାଦାଗିରି
36 Q55757019 ଶାସ୍ତି
37 Q55808297 ଘର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ
38 Q56026886 ସୁନା ଚଢ଼େଇ
39 Q56449728 ସପନ ବଣିକ
40 Q56489998 ଥିଲି ଝିଅ ହେଲି ବୋହୂ
41 Q56490055 ପୁଅ ମୋର ଜଗତ ଜିତା
42 Q56559377 ଜୀବନ ସଙ୍ଗମ

∑ 42 items.

End of auto-generated list.