"କେଦାର ମିଶ୍ର" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ
ବଦଳ ସାରକଥା ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତୁ
(ଛବି)
ଟିକେ
 
=== କବିତା ===
* ଶବ୍ଦକୁ ଚାରିପାଦ - ୨୦୦୦
* ଅଶାସୂକ୍ତ - ୨୦୦୦
* ପ୍ରେମର ଦୂର ଗୀତ - ୨୦୧୩
* ରାଗ କେଦାର - ୨୦୦୮
* ଶୂନ୍ୟ ଅଭିସାର - ୨୦୦୩
* ଶୂନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର
* ଉଦୟ ରାଗ - ୨୦୦୯
୪,୮୬୭

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ