ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ନାମ ପଦବୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସୁଚନା
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୧.୦୫-୨୦୦୯ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୬.୦୫.୨୦୦୪ ଠାରୁ ୨୦.୦୫.୨୦୦୯
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୫.୦୩.୨୦୦୦ ଠାରୁ ୧୫.୦୫.୨୦୦୪
ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୬.୧୨.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୦୫-୦୩-୨୦୦୦
ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୭.୦୨.୧୯୯୯ ଠାରୁ ୦୬.୧୨.୧୯୯୯
ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫.୦୩.୧୯୯୫ ଠାରୁ ୧୭.୦୨.୧୯୯୯
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୫.୦୩.୧୯୯୦ ଠାରୁ ୧୫.୦୩.୧୯୯୫
ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୭.୧୨.୧୯୮୯ ଠାରୁ ୦୪.୦୩.୧୯୯୦
ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୯.୦୬.୧୯୮୦ ଠାରୁ ୦୭.୧୨.୧୯୮୯
ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୬.୦୬.୧୯୭୭ ଠାରୁ ୦୭.୦୨.୧୯୮୦
ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୯.୧୨.୧୯୭୬ ଠାରୁ ୩୦.୦୪.୧୯୭୭
ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୬.୦୩.୧୯୭୪ ଠାରୁ ୧୬.୧୨.୧୯୭୬
ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୪.୦୬.୧୯୭୨ ଠାରୁ ୦୩.୦୩.୧୯୭୩
ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୩.୦୪.୧୯୭୧ ଠାରୁ ୧୪.୦୬.୧୯୭୨
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୮.୦୩.୧୯୬୭ ଠାରୁ ୦୯.୦୧.୧୯୭୧
ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୧.୦୨.୧୯୬୫ ଠାରୁ ୦୮.୦୩.୧୯୬୭
ବୀରେନ ମିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୦୨.୧୦.୧୯୬୩ ଠାରୁ ୨୧.୦୨.୧୯୬୫
ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୩.୦୬.୧୯୬୧ ଠାରୁ ୦୨.୧୦.୧୯୬୩
ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୯.୧୦.୧୯୫୬ ଠାରୁ ୨୫.୦୨.୧୯୬୧
ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୨.୦୫.୧୯୫୦ ଠାରୁ ୧୯.୧୦.୧୯୫୬
ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୩.୦୪.୧୯୪୬ ଠାରୁ ୧୨.୦୫.୧୯୫୦
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୪.୧୧.୧୯୪୧ ଠାରୁ ୩୦.୦୬.୧୯୪୪
ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୧୯-୦୭-୧୯୩୭ ଠାରୁ ୦୬.୧୧.୧୯୩୯
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୦୧-୦୧-୧୯୩୭ ଠାରୁ ୧୯.୦୭.୧୯୩୭


ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. Primie ministers and Chief ministers of Odisha
  2. Odisha Chief Ministers List