ମାଛ ବିହନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ମାଛ ବିହନ ତରକାରି
BIHANA TARKARI.jpg
ମାଛ ବିହନ ତରକାରି
ପରଷା Seafood curry
ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଭାରତ
ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା
ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଞ୍ଜି, ମାଛ, ମସଲା

Cookbook: ମାଛ ବିହନ ତରକାରି at Wikibooks 

ମାଛମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିକୁ "'ମାଛ ବିହନ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ମସଲା ଦେଇ ଭଜା ଯାଏ ତରକାରୀରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଓ ମାଛ ବିହନ୍ନ ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ।

ବିଶେଷ ଗୁଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଏହା ପ୍ରଭେଦମୂଳକ ବା ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଖାଇବା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତଟ ବର୍ତ୍ତି ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ମାଛ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଛରୁ କାଢି ଭଲଭାବରେ ସଫା କରି କିଛି ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ଚକଟା ସହ ମିସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ଛଣା ଯାଇଥାଏ । ଛଣା ହେଲା ପରେ ଏହି ବିହନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତରକାରିରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ।ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଖଇଂଗା ଓ ଇଲିଶି ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ତରକାରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଛ ମଞ୍ଜିର ବେଶି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁ ଏବେ ମାଛ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗୁଛି ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]