ଦହି ବାଇଗଣ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ଦହି ବାଇଗଣ
ଦହି ବାଇଗଣ
ଆରମ୍ଭ
ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା
ଖାଇବାର ସବିଶେଷ
ମୂଳ ଉପାଦାନ ବାଇଗଣ, ଦହି

ଦହି ବାଇଗଣ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଦହିରେ ଭଜା ବାଇଗଣ ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

ଉପାଦାନ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଣାଳୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣ କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପତଳା ପତଳା କଟାଯାଏ । କଢେଇ ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟା ସୋରିଷ, ଭ୍ରୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ରସୁଣ ଛେଚା, ଲଙ୍କା, ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ମିସେଇଲା ପରେ କଟଜାଇଥିବା ବାଇଗଣ କୁ ସେଥିରେ ଭଯାଯାଏ । ଶେଷରେ ସେହି ଭଜା ବାଇଗଣ କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିବା ପରେ ଦହି ରେ ମିସାଇ, ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଜିରାଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ମିସାଯାଏ ।

ଦହି ବାଇଗଣ

ପରଷା[ସମ୍ପାଦନା]

ଏହାକୁ ଭାତ ବା ରୁଟି ସହ ପରଷାଯାଇପାରେ ।