ଶ୍ରେଣୀ:IUCN Red List least concern species

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟିରେ International Union for Conservation of Nature (IUCN) ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ‌ଥା ସରୀସୃପମାନ‌ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ‌ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଅଛି ।

"IUCN Red List least concern species" ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ

ମୋଟ ୬୧ ରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ୬୧ଟି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ।