Jump to content

୧୯୮୦ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧ ୨୦୨୨ ୨୦୨୩ ୨୦୨୪

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ୧୯୮୦ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ।

'୧୯୮୦' ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକା[ସମ୍ପାଦନା]

ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାର ଟୀକା
୧୯୮୦
ଅପରିଚିତା[୧] ସାଧୁ ମେହେର ଶରତ ପୂଜାରୀ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ସାଧୁ ମେହେର
ଅନୁରାଗ [୨] ନିତାଇ ପାଲିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଅଜିତ ଦାସ, ମାଳବିକା ରାୟ
ଅଲିଭା ଦାଗ [୩] ରମାରମଣ ପାଢ଼ୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଅନିତା ଦାସ, ଜୟା, ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ
ତପସ୍ୟା [୪] ନଗେନ ରାୟ ଅଜିତ ଦାସ, ଅନିତା ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଶରତ ପୂଜାରୀ
ତ୍ରିନାଥ ମେଳା [୫] କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଅଜିତ ଦାସ, ଶୁଭ୍ରା ପତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ରବୀ
ମା ଓ ମମତା [୬] ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ
ମେଘମୁକ୍ତି [୭] ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅଜିତ ଦାସ, ମିନୁ, ନରି, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା
ରାମାୟଣ [୮] ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜ ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଅନିତା ଦାସ

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଅପରିଚିତା
  2. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଅନୁରାଗ
  3. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଅଲିଭା ଦାଗ
  4. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ତପସ୍ୟା
  5. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା
  6. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମା ଓ ମମତା
  7. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମେଘମୁକ୍ତି
  8. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ରାମାୟଣ