Jump to content

୨୦୦୩ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧ ୨୦୨୨ ୨୦୨୩ ୨୦୨୪

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ୨୦୦୩ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର |

'୨୦୦୩'ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକା

[ସମ୍ପାଦନା]
ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାର ଟୀକା
୨୦୦୩
ଅ ଆକାରେ ଆ [୧] ସୁବାସ ଦାସ ଦେବୁ ବୋଷ, ଦେବୀ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ
ପରି ମହଲ [୨] ବିକାସ ଦାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୌମିତା ଗୁପ୍ତା, ହରିହର ମହାପାତ୍ର
ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗାବଳିଆ [୩] ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନୈନା ଦାସ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି
ବିଧାତା [୪] ସଙ୍ଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ନମ୍ରତା ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି
ମାତୃଶକ୍ତି [୫] ବସନ୍ତ ସାହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ହରିହର ଦାସ, ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର
ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପର ମନ୍ଦ [୬] ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ମିହିର ଦାସ
  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଅ ଆକାରେ ଆ
  2. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ପରି ମହଲ
  3. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗାବଳିଆ
  4. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ବିଧାତା
  5. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମାତୃଶକ୍ତି
  6. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପର ମନ୍ଦ