Jump to content

୨୦୦୫ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧ ୨୦୨୨ ୨୦୨୩ ୨୦୨୪

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ୨୦୦୫ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ।

'୨୦୦୫'ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକା[ସମ୍ପାଦନା]

ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାର ଟୀକା
୨୦୦୫
ଅଗ୍ନି [୧] ସ୍ୱପନ ଶାହା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜି, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ
ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା [୨] ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାମୁନି ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚକ୍ରଧର ଜେନା
ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ [୩] ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, କାଜଲ ମିଶ୍ର
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ[୪] ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସୁଗେନା ଚୌଧୁରୀ, ମେଘନା ମିଶ୍ର, ଦେବୁ ବୋଷ
ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି


ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଅଗ୍ନି
  2. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା
  3. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ
  4. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ