Jump to content

୧୯୮୪ର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
(୧୯୮୪ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ
୧୯୩୦-୧୯୩୯
୧୯୩୬
୧୯୪୦-୧୯୪୯
୧୯୪୯
୧୯୫୦-୧୯୫୯
୧୯୫୦ ୧୯୫୧ ୧୯୫୩ ୧୯୫୪ ୧୯୫୬
୧୯୫୯
୧୯୬୦-୧୯୬୯
୧୯୬୦ ୧୯୬୧ ୧୯୬୨ ୧୯୬୩ ୧୯୬୪
୧୯୬୫ ୧୯୬୬ ୧୯୬୭ ୧୯୬୮ ୧୯୬୯
୧୯୭୦-୧୯୭୯
୧୯୭୦ ୧୯୭୧ ୧୯୭୨ ୧୯୭୩ ୧୯୭୪
୧୯୭୫ ୧୯୭୬ ୧୯୭୭ ୧୯୭୮ ୧୯୭୯
୧୯୮୦-୧୯୮୯
୧୯୮୦ ୧୯୮୧ ୧୯୮୨ ୧୯୮୩ ୧୯୮୪
୧୯୮୫ ୧୯୮୬ ୧୯୮୭ ୧୯୮୮ ୧୯୮୯
୧୯୯୦-୧୯୯୯
୧୯୯୦ ୧୯୯୧ ୧୯୯୨ ୧୯୯୩ ୧୯୯୪
୧୯୯୫ ୧୯୯୬ ୧୯୯୭ ୧୯୯୮ ୧୯୯୯
୨୦୦୦-୨୦୦୯
୨୦୦୦ ୨୦୦୧ ୨୦୦୨ ୨୦୦୩ ୨୦୦୪
୨୦୦୫ ୨୦୦୬ ୨୦୦୭ ୨୦୦୮ ୨୦୦୯
୨୦୧୦-୨୦୧୯
୨୦୧୦ ୨୦୧୧ ୨୦୧୨ ୨୦୧୩ ୨୦୧୪

୨୦୧୫ ୨୦୧୬ ୨୦୧୭ ୨୦୧୮ ୨୦୧୯

୨୦୨୦-୨୦୨୯
୨୦୨୦ ୨୦୨୧ ୨୦୨୨ ୨୦୨୩ ୨୦୨୪

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ୧୯୮୪ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ।

'୧୯୮୪'ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ତାଲିକା[ସମ୍ପାଦନା]

ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାର ଟୀକା
୧୯୮୪
ଜଗା ବଳିଆ [୧] ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ
ଜନନୀ [୨] ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ଅନୀତା ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି
ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା [୩] ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ନିହାରିକା ସାହୁ
ନୀରବ ଝଡ଼ [୪] ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ହେମନ୍ତ ଦାସ, ରବିନ ଦାସ, ଜୟା, ମଣିମାଳା
ମାୟା ମିରିଗ [୫] ନୀରଦ ମହାପାତ୍ର ମଣିମାଳା, ସମ୍ପଦ ମହାପାତ୍ର, କିଶୋରୀ ଦେବୀ

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଜଗା ବଳିଆ
  2. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଜନନୀ
  3. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା
  4. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ନୀରବ ଝଡ଼
  5. ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁଭି ଡାଟାବେସରେ ମାୟା ମିରିଗ