"ସୋଡ଼ିଅମ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ (ରୋବଟ୍‌: ପ୍ରସାଧନ ବଦଳ)
== ଯୌଗିକ ==
==ଇତିହାସ==
ଆବିଷ୍କାର
 
*କିଏ- ସାର୍ ହମ୍ପ୍ରେ ଡେଭି
 
*କେବେ- ୧୮୦୭
 
*କେଉଂଠି- ଇଂଲଣ୍ଡ
 
*ନାମର ଉପ୍ତତି‌- ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନାଟ୍ରିଅମରୁ
 
*ବହୁଳତା-
 
*ବିଶ୍ହ‌-20 ppm (by weight)
 
*ସୂର୍ଯ୍ୟ-40 ppm (by weight)
 
*ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ - 23000 ppm
 
*ସମୁଦ୍ର-11500 ppm
 
*ମାନବ ଶରୀର-1.4 x 106 ppb by weight
 
3.8 x 105 ppb by atoms
 
== ବ୍ୟବହାର ==
 
୮୧

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ