Jump to content

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଜ୍ଞାନ ହୋତା
ପ୍ରକାଶକସୌଦାମିନି ହୋତା
ସମ୍ପାଦକଜ୍ଞାନ ହୋତା
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ମୁଖ୍ୟାଳୟକଟକ, ଓଡ଼ିଶା

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଜ୍ଞାନ ହୋତା ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସୌଦାମିନି ହୋତା ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।