ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଜ୍ଞାନ ହୋତା
ପ୍ରକାଶକସୌଦାମିନି ହୋତା
ସମ୍ପାଦକଜ୍ଞାନ ହୋତା
ଭାଷାଓଡ଼ିଆ
ମୁଖ୍ୟାଳୟକଟକ, ଓଡ଼ିଶା

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦରବାର କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଜ୍ଞାନ ହୋତା ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସୌଦାମିନି ହୋତା ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।