Jump to content

ଶ୍ରେଣୀ:ସୂଚନାପେଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଇକିଡାଟା ଛାଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗସମୂହ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀ Template:Infobox person/Wikidata ଛାନ୍ଚର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଗଣିଥାଏ ।