Jump to content

ଶ୍ରେଣୀ:ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭା ସଭ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସଭ୍ୟଗଣ ।

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ସର୍ବମୋଟ ୨୧ ରୁ ତଳେଥିବା ଏହି ୨୧ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।