ରାମାନୁଜ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ
ରାମାନୁଜ
ରାମାନୁଜ
ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
୧୦୧୭ ଖ୍ରୀ.
ଶ୍ରୀପେରାମ୍ବୁଦୁର,ତାମିଲନାଡୁ
ମୃତ୍ୟୁ ୧୧୩୭ ଖ୍ରୀ.
ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ,ତାମିଲନାଡୁ
ଉପାଧି/ ସମ୍ମାନ श्रीवैष्णवतत्त्वशास्त्रस्य आचार्यः ।
ଗୁରୁ ଯମୁନାଚାର୍ୟ
ସାହିତ୍ୟ କୃତି वेदान्तसङ्ग्रहम्, श्रीभाष्यम्, गीताभाष्यम्, वेदन्तदीपम्, वेदान्तसारम्, शरणागतिगद्यम्,श्रीरङ्गगद्यम्, श्रीवैकुण्ठगद्यम्, नित्यग्रन्थम्,

ରାମାନୁଜ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଧର୍ମପ୍ରଚାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

Biographies[ସମ୍ପାଦନା]

Works[ସମ୍ପାଦନା]

Philosophy[ସମ୍ପାଦନା]

Signature[ସମ୍ପାଦନା]