ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ଜୀବନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାରତ ବରସରେ ନାନା ଜନ ଯାତିର ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି |ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ୍ତାଳି ଜନ ଜାତି ଅନ୍ୟତମ | ଏମାନଂକର ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଅଟେ | ପ୍ରତି ମୁହୂତରେ ଜୀବନକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଥାନ୍ତି |ଏମାନେ ବଂଚିବା ପାଈ ସଦାସରବଦା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଖାଈବା,ପିଈବା ଓ ଚାଲିଚଳନ ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟେ | ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଦିବାଶୀ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ |ସମୁଦାୟ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତମ ଜିଲ୍ଲା ମୟୁର ଭଞରେ ଶତକଡା ୫୫ ଭାଗ ଆଦିବାସୀ ଜନ ଯାତିର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି |ଏମାନଂକା ଜୀବନ ଜିବିକା ମାଟି,ପାଣି,ଜିବଜନ୍ତୁ,ଗଛଲତା,ଝରଣା,ପାହାଡକୁ ନେଇ ଅତି ସ ହଜ,ସରଳ ଓ ଚପଳ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ |ଭୂୟା,କଲହ,ବାଥୁଡି,ପରଜା ଓ ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଭୁତି ଜନ ଜାତିର ନାଚିନାଚି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହଜା ଇ ଦିଅନ୍ତି |ମକର,କରମା ପୁଜା ଓ ବିଭିନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପୂଜାକୁ ଏମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସ ହ ପାଳନ କରନ୍ତି |

ଜୀବିକା[ସମ୍ପାଦନା]

ଜୀବନକୁ ବଂଚାଈବା ପାଈ ଁ ଏମାନେ ବିଭିଂନ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିରଭର କରିଥାନ୍ତି |ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାସ ଉପରେ ନିରଭର କରିଥାନ୍ତି | ସେମାନେ ବରସରେ ଦୁଈ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ,ରବି ଫସଲ ଓ ଖରିଫ ଫସଲ |ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧାନ ଚାଶ କରିଥାନ୍ତି |ଧାନକୁ ଅମଳ କରି କିଛି ଧାନ ଖାଈବା ପାଈ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଓ ଦରକାର ସମୟରେ କିଛି ଧାନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଟଂକା ଉପାରଜନ କରିଥାନ୍ତି |ତାହା ଛଡା ସେମାନେ ଖରା ଦିନେ ନ ଦୀ ପାଖରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ଅରଜନ କରିଥାନ୍ତି |ତାହା ସ ହିତ ସେମାନେ ଜଂଗଲରୁ କାଠ ,ସାଳ ପ ତର ,ଛତୁ,ମହୁଲ,କେଂନ୍ଦୁ ପ ତର ଓ ନିମ୍ବ ମଞିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରି ଥାନ୍ତି | ତାହା ସ ହିତ କେତେକ ସାନ୍ତାଳି ମହିଳା ମାନେ ହାଟରେ ହାନ ଡିଆ ବିକ୍ରି କରି ପ ଇସା ପା ଇଥାନ୍ତି |ସେମିତି କେତେକ ପୁରୁଶ ଲୋକ ମାନେ ଚଣା ଦୋକାନି ହୋଇ ହାଟ,ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ମେଳାରେ ଚଣା ବିକ୍ରି କରି ଟଂକା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି | ଚାଶରୁ ଜାହା ଅର୍ଥ ପା ଇଥାନ୍ତି ,ତାହା ପରିବାର ପାଇ ନିଅ ଟ ପଡ଼ିଥାଏ |ତେନୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏମାନେ ସ ହରକୁ ଯା ଇ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି |

ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଂକର ଜୀବନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାରତ ବରସରେ ନାନା ଜନ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ବସ ବାସ କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଜନ ଜାତି ଅନ୍ୟତମ | ଏମାନ ଂକର ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଅଟେ | ପ ୍ର ତି ମୁହୁରତରେ ଜୀବନକୁ ଅତି ଆନଂଦରେ ବିତାଈ ଥାନ୍ତି | ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଈଁ ସଂଗାମ କରି ଥାନ୍ତି |ଜୀବନ ଯାପନ ଅତି ସରଳ ଅଟେ |ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଂକର ସଂକ୍ୁତି ସମସ୍ତକୁ ଆକ୍ରୁଠ କରିପାରିଛି |