ଶ୍ରେଣୀ:ନୃତ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search


ନୃତ୍ୟ ବା ନାଟ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ କଳା । ନାଟ/ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କୁହାଯାଇଥାଏ । ପୁରୁଷ କଳାକାରଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ନାରୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକୀ କୁହାଯାଇଥାଏ । ନାଟ କରାଯାଉଥିବା ଜାଗାକୁ ମଞ୍ଚ କୁହାଯାଇଥାଏ ।


nruty