ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଏସିଆ ମାସ ଗଣସମ୍ପାଦନା ୨୦୧୮/ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
 ମୁଖ୍ୟପୃଷ୍ଠା ନିୟମାବଳୀ ଆଲୋଚନା ସହାୟତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉଇକିଆଳି 

ଏସିଆ ମାସ ଗଣ-ସମ୍ପାଦନା, ୨୦୧୮ରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

 1. ଅନିକା କବୀର ଶୋକ
 2. ଅପୁ ବିଶ୍ୱାସ
 3. ଅଫସାନା ଆରା ବିନ୍ଦୁ
 4. ଇମ୍‌ଜା ହ୍ରଦ
 5. କଳିଙ୍ଗ (ରାଜ୍ୟ), ଫିଲିପାଇନ୍ସ
 6. କଳିଙ୍ଗ ମଘା
 7. ଗଜେଡ଼ି ତାଳ
 8. ଗୁଲଶାନ ଆରା ଅଖତାର
 9. ତମାଳିକା କର୍ମାକର
 10. ତାଂଜିନ ଟିଶା
 11. ତାରାନା ହାଲିମ
 12. ଦିଲାରା ହନିଫ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
 13. ନାଇଲା ନାୟେମ
 14. ନୁସରତ ଇମରୋଜ ଟିଶା
 15. ନୁସରତ ଫରିୟା ମଜହାର
 16. ନୱସୀନ ନହରୀନ ମୋଉ
 17. ପରବୀନ ସୁଲତାନା ଦିତି
 18. ପରି ମଣି
 19. ପୂଜା ଚେରୀ ରାୟ
 20. ପ୍ରସୂନ ଆଜାଦ
 21. ଫରିଦା ଅଖତାର
 22. ବନ୍ନା ମିର୍ଜା
 23. ବିଜୟ ରାଜବଂଶ
 24. ମାଧବପୁର ହ୍ରଦ
 25. ମାହିୟା ମାହି
 26. ମେହେର ଅଫରୋଜ ଶାଓନ
 27. ମୋଜେଜା ଅଶରଫ୍ ମୋନାଲିସା
 28. ମୌସୁମୀ ହମିଦ
 29. ଶବନମ
 30. ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ
 31. ସୁଚନ୍ଦା
 32. ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମୁସ୍ତଫା
 33. ସୁମିତା ଦେବୀ
 34. ସୁଲତାନା ଜମାନ