ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ମହିଳା/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭାଗ
କେ. କେ. ଉଷା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ
ଅଦିତି ପୌରାଣିକ
ମୋନିକା ଦାସ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ
ଅନ୍ନା ଚାଣ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି
ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା ସାମ୍ବାଦିକ
ଓପାଲୀ ଅପରାଜିତା ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା
ମମତା ଦଳେଇ ସାହସୀ ବାଳିକା
ମିନତୀ ଗାଗାରିଆ ସାହସୀ ବାଳିକା
ଜାଗୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟୀ
୧୦ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଶୋରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ
୧୧ ଅଙ୍କିତା ମହାପାତ୍ର ମଡ଼େଲ୍
୧୨ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟବସାୟୀ
୧୩ ରାନୁ ମିଶ୍ର କମିଶନର୍
୧୪ ମୁନି ଟିଗା ସଫଳ ମହିଳା
୧୫ ଲୈଲା ସେଠ୍ ବିଚାରପତି
୧୬ ସୁମନ ସହାୟ
୧୬ ଦୂର୍ବା ବାନାର୍ଜୀ ପାଇଲଟ୍