ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତାଲିକା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ।

ଏହା ସମୟ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତାଲିକା ।

ବିଷୟସୂଚୀ

୧୭ଶ ଶତକ
୧୮ଶ ଶତକ
୧୯ଶ ଶତକ: ୧୮୨୦ଶ୧୮୩୦ଶ୧୮୪୦ଶ୧୮୫୦ଶ୧୮୬୦ଶ୧୮୭୦ଶ୧୮୮୦ଶ୧୮୯୦ଶ
୨୦ଶ ଶତକ: ୧୯୦୦ଶ୧୯୧୦ଶ୧୯୨୦ଶ୧୯୩୦ଶ୧୯୪୦ଶ୧୯୫୦ଶ୧୯୬୦ଶ୧୯୭୦ଶ୧୯୮୦ଶ୧୯୯୦ଶ
୨୧st ଶତକ: ୨୦୦୦ଶ୨୦୧୦ଶ
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଧାର