ତାମିଲ ଭାଷା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ତାମିଲ ଭାଷା ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଵୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଭାଷା ଅଟେ ।