ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର
Nehru family.jpg
Ethnicityମିଶ୍ରିତ
Current regionନୁଆ ଦିଲ୍ଲୀ , ଭାରତ
Place of originଭାରତ
Notable membersଗଙ୍ଗାଧର ନେହେରୁ
ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ
ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ
ରାଜିବ ଗାନ୍ଧୀ
ସଂଜୟ ଗାନ୍ଧୀ
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ
ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ
TraditionsHindu[୧][୨]

ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧୀ ବଂଶ ବୃକ୍ଷ[ସମ୍ପାଦନା]

 
 
 
 
 
 
ମୋତୀଲାଲ ନେହେରୁ
 
ସ୍ବରୁପାରାଣୀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
କମଳା ନେହେରୁ
 
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ
 
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ
 
ରଣଜୀତ ସିତାରାମ ପଣ୍ଡିତ
 
 
କୃଷ୍ଣା ହତୀସିଂହ
 
ଗୁଣୋତମ ହତୀସିଂହ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ
 
ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ
 
ନୟନତାର ସେହଗଲ
 
ହର୍ଷ ହତୀସିଂହ
 
ଅମୃତା ହତୀସିଂହ
 
ଅଜୀତ ହତୀସିଂହ
 
ହେଲେନ ଆମସ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ଗିତା ସେହଗଲ
 
 
 
 
 
 
 
ରବି ହତୀସିଂହ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ
 
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ
 
 
 
 
 
ସଂଜୟ ଗାନ୍ଧୀ
 
ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ରାହୁଳ ଗାନ୍ଧୀ
 
ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଡ୍ରା
 
ରବର୍ଟ ବାଡ୍ରା
 
 
 
ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ
 
ୟାମିନୀ ଗାନ୍ଧୀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ରେହାନ ବାଡ୍ରା
 
ମିରାୟା ବାଡ୍ରା
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଫୋଟୋ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]