ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ/ଖେଳାଳି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଅଞ୍ଜଳି ଭଗବତ୍ ଶୁଟିଂ
ଅଞ୍ଜୁ ବବି ଜର୍ଜ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ
ଅପୁର୍ଭି ଚନ୍ଦେଲା ଏୟାର୍ ରାଇଫଲ୍ ଶୁଟିଂ
ଅନିସା ସେୟଦ ଶୁଟିଂ
ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା କ୍ରିକେଟ୍
ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ଦୌଡ଼କୁଦ
ଅପର୍ଣା ପୋପଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍
ଆଶା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ଦୌଡ଼କୁଦ
ଅଶ୍ବିନୀ ପୋନାପ୍ପା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍
୧୦ ଅଶ୍ୱିନୀ ନାଚାପା
୧୧ ଅଞ୍ଜୁମ ମୋଦଗିଲ୍ ସୁଟିଂ

[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା
କେ. ଏମ. ବୀଣାମୋଲ ଦୌଡ଼କୁଦ

[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବବି ଏଲ୍ୟୋସିୟସ ଦୌଡ଼କୁଦ
ବୁଲା ଚୌଧୁରୀ ପ‌ହଁରା

[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା
ହୀମା ଦାସ ଦୌଡ଼ାଳି