ସାଉଦି ଆରବ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ
ସାଉଦି ଆରବର ଅବସ୍ଥାନ
Coat of arms of Saudi Arabia.svg
ସାଉଦି ଆରବର ଜାତୀୟ ପତାକା

ସାଉଦି ଆରବ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]