ଶ୍ରେଣୀ:ପର୍ବତ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଓ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ।

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ସର୍ବମୋଟ ୩ ରୁ ତଳେଥିବା ଏହି ୩ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।

"ପର୍ବତ" ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ

ମୋଟ ୫ ରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ୫ଟି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ।