ଶ୍ରେଣୀ:ଜୀବନୀ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ।

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ସର୍ବମୋଟ ୮ ରୁ ତଳେଥିବା ଏହି ୮ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।