ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଲିକା/୨୦୧୫/ଡିସେମ୍ବର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଇକିଆଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାର (ବାଇଟରେ)
ନିହାରିକ Sdillips.sdillips (New User) 103 bytes
NIHARIKA Sdillips.sdillips (New User) 132 bytes
Soviet Union 117.238.119.5 10 bytes
ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ Ssgapu 1351 bytes
କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ Ssgapu 1641 bytes
ଆଇନ କାନୁନ Ssgapu 1550 bytes
ଆଖି ପଲକରେ ତୁ Ssgapu 1930 bytes
ସରଳା ପତ୍ରୀ Psubhashish 1710 bytes
ବବ୍‌ଲି Ssgapu 1730 bytes
ଓଁ Aditya prasad nayak (New User) 58 bytes
ବନମାଳୀ ଦାସ Psubhashish 1994 bytes
ଭୈରବୀ Dsasanka 883 bytes
ସୁପର ମିଛୁଆ Ssgapu 1413 bytes
କିଏ ଦବ ଟକ୍କର Ssgapu 1745 bytes
ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ Ssgapu 1859 bytes