ଅଟିଜିମ୍‌

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

'''ଓଡ଼ିଆ:   ଅଟିଜିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ନାୟୁବିକାଶଗତ ବିକୃତି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାଜିକ ଅନଗ୍ରସରତା ସହ ଭାବ ବିନିମୟ, ରୁଚି, ଏବଂ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ସୂଚାଏ ।

Autismbrain

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ସମାଜିକ ବିକାଶ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାବ ବିନିମୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ପୌନଃପୁନିକ ଆଚରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ[ସମ୍ପାଦନା]

କାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା[ସମ୍ପାଦନା]

ପଥୋଫିଜିଓଲୋଜି[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ନାୟୁମନୋବିଜ୍ଞାନ[ସମ୍ପାଦନା]

ନିରୂପଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ପର୍ଯ୍ୟାୟୀକରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଯାଂଚ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରତିକାର[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି[ସମ୍ପାଦନା]

ମହାମାରୀ/ବ୍ୟାପକ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହ୍ୟ ଲିଙ୍କ[ସମ୍ପାଦନା]