ମନୋବିଜ୍ଞାନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ମନସ୍ତୋତ ଓ ଏହାର ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଅଧିକ ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]