ଶ୍ରେଣୀ:ବ୍ରତ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ଧନାଦି କାମନାରେ ନିୟମିତ ବା ସଂପଳ୍ପିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଉପବାସାଦିକୁ ବ୍ରତ ବୋଲି ଅଭିଧାନମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

"ବ୍ରତ" ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ

ମୋଟ ୧୦ ରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ୧୦ଟି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ।