Jump to content

ଛାଞ୍ଚ:WPBannerMeta

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
[[Wikipedia:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ {{{PROJECT}}}|ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ {{{PROJECT}}}]]
Lua error in ମଡ୍ୟୁଲ:Navbar at line 58: Invalid title Template:ଲେଖାଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ {{{PROJECT}}}.ଏହି template [[Wikipedia:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ {{{PROJECT}}}|ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ {{{PROJECT}}}]] ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ {{{PROJECT}}} ପ୍ରସଙ୍ଗସବୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମ । ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେଠାରେ [[|ଆଲୋଚନା]] କରିବା ସହ ଫାଙ୍କାଥିବା କାମସବୁର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।