ଛାଞ୍ଚ:ଚାଟସଭା ପ୍ରଶ୍ନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଆଗରୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚାଟସଭା କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଉତ୍ତର ପାଇନପାରନ୍ତି ।