ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ବିଜ୍ଞାନ ର ଏହି ବିଭାଗ ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ !!.