ଇସଲାମ ଧର୍ମ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
(Islam ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search
ହେହାଜସ୍ଥିତ ମକା (ଏବେର ସାଉଦି ଆରବିଆ)ରେ ଥିବା କାବା ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳପୀଠ, ସାରାଜଗତର ମୁସଲିମ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି

ଇସଲାମ (/ˈɪslɑːm/) ଏକ ଅଦ୍ୱେତବାଦୀ ଆବ୍ରାହଅମୀୟ ଧର୍ମ । ଏହା ଇସଲାମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀର ଅକ୍ଷରେ-ଅକ୍ଷରେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଇସଲାମ ଧର୍ମପନ୍ଥୀ ମୁସଲିମ ଭାବେ ପରିଚିତ ।[୧]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. thefreedictionary.com: "muslim"