ଇସଲାମ ଧର୍ମ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ହେହାଜସ୍ଥିତ ମକା (ଏବେର ସାଉଦି ଆରବିଆ)ରେ ଥିବା କାବା ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳପୀଠ, ସାରାଜଗତର ମୁସଲିମ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି

ଇସଲାମ (/ˈɪslɑːm/) ଏକ ଅଦ୍ୱେତବାଦୀ ଆବ୍ରାହଅମୀୟ ଧର୍ମ । ଏହା ଇସଲାମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀର ଅକ୍ଷରେ-ଅକ୍ଷରେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଇସଲାମ ଧର୍ମପନ୍ଥୀ ମୁସଲିମ ଭାବେ ପରିଚିତ ।[୧]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. thefreedictionary.com: "muslim"