ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗବର୍ନର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ଗବର୍ନର of ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
Seal of the Reserve Bank of India.svg
RBI seal
Raghuram Rajan, IMF 69MS040421048l.jpg
Incumbent
ରଘୁରାମ ରାଜନ

since ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩
Appointerଭାରତ ସରକାର
Inaugural holderଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ
Formation୧ ଅପ୍ରିଲ ୧୯୩୫

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଗଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂଖ୍ୟା ନାମ Term of office
ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କାର୍ଯବାହି
ଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ ୧ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୩୨ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୩୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।90 ଦିନ
ଜେମ୍ସ ବ୍ରେଡ ଟ୍ରେଲର ୧ ଜୁଲାଇଅ ୧୯୩୭ ୧୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୪୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।231 ଦିନ
ସି.ଡି.ଦେସମୁଖ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୩ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୪୯ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।323 ଦିନ
ବେନେଗଲ ରାମା ରାଓ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୯ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୪୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "7" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୭" ।197 ଦିନ
କେ.ଜି.ଆମ୍ବେଗୋଙ୍କର ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭ ୨୮ ଫେବୃୟାରି ୧୯୫୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।45 ଦିନ
ଏଛ.ଭି.ୟାର୍.ଆୟଙ୍ଗର ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭ ୨୮ ଫେବୃୟାରି ୧୯୬୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।364 ଦିନ
ପି.ସି.ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୨ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୬୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।121 ଦିନ
ଏଲ.କେ.ଝା ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭ ୩ ମଇ୧୯୭୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।306 ଦିନ
ବି.ଏନ୍.ଅଦରକାର ୪ ମଇ ୧୯୭୦ ୧୫ ଜୁନ ୧୯୭୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।42 ଦିନ
୧୦ ଏସ. ଜଗନ୍ନାଥନ ୧୬ ଜୁନ ୧୯୭୦ ୧୯ ମଇ ୧୯୭୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।337 ଦିନ
୧୧ ଏନ୍.ସି.ସେନଗୁପ୍ତା ୧୯ ମଇ ୧୯୭୫ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।92 ଦିନ
୧୨ କେ.ଆର.ପୁରି ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୫ ୨ ମଇ ୧୯୭୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "1" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" ।255 ଦିନ
୧୩ ଏମ୍. ନର୍ଷିମମ ୩ ମଇ ୧୯୭୭ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।211 ଦିନ
୧୪ ଆଇ. ଜି. ପଟେଲ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୭ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର୍ ୧୯୮୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।288 ଦିନ
୧୫ ମନମୋହନ ସିଂହ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର୍ ୧୯୮୨ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୮୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।120 ଦିନ
୧୬ ଅମିତାଭ ଘୋସ ୧୫ ଜାନୁଆରି ୧୯୮୫ ୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।20 ଦିନ
୧୭ ଆର୍.ଏନ୍. ମଲୋହତ୍ରା ୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୫ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।321 ଦିନ
୧୮ ଏସ. ଭେଙ୍କଟରମଣ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୦ ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "1" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" ।365 ଦିନ
୧୯ ସି. ରଙ୍ଗରାଜନ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।334 ଦିନ
୨୦ ବିମଲ ଜଲାନ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୭ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।288 ଦିନ
୨୧ ୱାଇ.ଭି. ରେଡ୍ଡି ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୮ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।365 ଦିନ
୨୨ ଡି. ସୁବାରାଓ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୮ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।364 ଦିନ
୨୩ ରଘୁରାମ ରାଜନ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "3" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୩" ।0 ଦିନ
୨୪ ଉରଜିତ ପଟେଲ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ ପଦସ୍ଥ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "6" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୬" ।ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା < ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର । ଦିନପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା < ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]