Jump to content

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗବର୍ନର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଗବର୍ନର of ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
RBI seal
Incumbent
ରଘୁରାମ ରାଜନ

since ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩
Appointerଭାରତ ସରକାର
Inaugural holderଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ
Formation୧ ଅପ୍ରିଲ ୧୯୩୫

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଗଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂଖ୍ୟା ନାମ Term of office
ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କାର୍ଯବାହି
ଅସବୋର୍ନ ସ୍ମିଥ ୧ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୩୨ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୩୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।90 ଦିନ
ଜେମ୍ସ ବ୍ରେଡ ଟ୍ରେଲର ୧ ଜୁଲାଇଅ ୧୯୩୭ ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୪୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।231 ଦିନ
ସି.ଡି.ଦେସମୁଖ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୩ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୪୯ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।323 ଦିନ
ବେନେଗଲ ରାମା ରାଓ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୯ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୪୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "7" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୭" ।197 ଦିନ
କେ.ଜି.ଆମ୍ବେଗୋଙ୍କର ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭ ୨୮ ଫେବୃୟାରି ୧୯୫୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।45 ଦିନ
ଏଛ.ଭି.ୟାର୍.ଆୟଙ୍ଗର ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭ ୨୮ ଫେବୃୟାରି ୧୯୬୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।364 ଦିନ
ପି.ସି.ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୨ ୩୦ ଜୁନ ୧୯୬୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।121 ଦିନ
ଏଲ.କେ.ଝା ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭ ୩ ମଇ୧୯୭୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।306 ଦିନ
ବି.ଏନ୍.ଅଦରକାର ୪ ମଇ ୧୯୭୦ ୧୫ ଜୁନ ୧୯୭୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।42 ଦିନ
୧୦ ଏସ. ଜଗନ୍ନାଥନ ୧୬ ଜୁନ ୧୯୭୦ ୧୯ ମଇ ୧୯୭୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।337 ଦିନ
୧୧ ଏନ୍.ସି.ସେନଗୁପ୍ତା ୧୯ ମଇ ୧୯୭୫ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।92 ଦିନ
୧୨ କେ.ଆର.ପୁରି ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୫ ୨ ମଇ ୧୯୭୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "1" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" ।255 ଦିନ
୧୩ ଏମ୍. ନର୍ଷିମମ ୩ ମଇ ୧୯୭୭ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।211 ଦିନ
୧୪ ଆଇ. ଜି. ପଟେଲ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୭ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର୍ ୧୯୮୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।288 ଦିନ
୧୫ ମନମୋହନ ସିଂହ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର୍ ୧୯୮୨ ୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୮୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "2" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" ।120 ଦିନ
୧୬ ଅମିତାଭ ଘୋସ ୧୫ ଜାନୁଆରି ୧୯୮୫ ୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୫ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "0" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" ।20 ଦିନ
୧୭ ଆର୍.ଏନ୍. ମଲୋହତ୍ରା ୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୫ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୦ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।321 ଦିନ
୧୮ ଏସ. ଭେଙ୍କଟରମଣ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୦ ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "1" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" ।365 ଦିନ
୧୯ ସି. ରଙ୍ଗରାଜନ ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୭ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।334 ଦିନ
୨୦ ବିମଲ ଜଲାନ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୭ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "5" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୫" ।288 ଦିନ
୨୧ ୱାଇ.ଭି. ରେଡ୍ଡି ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୮ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।365 ଦିନ
୨୨ ଡି. ସୁବାରାଓ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୮ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "4" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୪" ।364 ଦିନ
୨୩ ରଘୁରାମ ରାଜନ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୩ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "3" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୩" ।0 ଦିନ
୨୪ ଉରଜିତ ପଟେଲ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ ପଦସ୍ଥ Error: ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "7" । This is not a valid number. Please refer to the documentation at {{number table sorting}} for correct input.ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୭" ।ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା < ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର । ଦିନପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା < ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ।

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବାହାର ତଥ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]