Topic on ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଚାଟସଭା/ପ୍ରଶ୍ନ

Jump to navigation Jump to search

ଖୁଦ୍ର ଅନୁସିଳ୍ପର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶେର ବିକଶ

2
Soumendrakଙ୍କ ଲିଖିତ ସାରାଂଶ

ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେ

106.222.198.217 (ଆଲୋଚନାଅବଦାନ)

ଖୁଦ୍ର ଅନୁସିଳ୍ପର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶେର ବିକଶ

37.224.25.155 (ଆଲୋଚନାଅବଦାନ)

ghedjit