"ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ" ପୃଷ୍ଠାର ସଂସ୍କରଣ‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ

Jump to navigation Jump to search
ଟିକେ
ବ/ୱ ଫଳା ବଦଳ
ଟିକେ (ଵ ବଦଳରେ ବ, as per https://or.wikipedia.org/wiki/topic:Up86qjal0bt4nlce)
ଟିକେ (ବ/ୱ ଫଳା ବଦଳ)
== ଇତିହାସ ==
ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଭାବେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା' ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଜର୍ମାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକ କଥିତ ବିଶ୍ୱଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ <ref name="Wiki">{{cite web |url= http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_News&oldid=2778343#May_2011|title= Wikimedia News|author= Meta contributors|date= May 6, 2011|publisher= Meta, discussion about Wikimedia projects|accessdate= November 6, 2011}}</ref><ref name="communitynews">{{cite web |url= http://wiki.wikimedia.in/WikiPatrika/2011-06/Community_News/or|title= WikiPatrika/2011-06/Community News/or|author= Wikimedia India Chapter contributors|date= June 9, 2011|publisher= Wikimedia India Chapter|accessdate= November 6, 2011}}</ref>
ଜୁନ ୨୦୧୮ ସୁଦ୍ଧା ୧୩,୯୬୩ଟି ଲେଖା ଥିଲା ଓ ଏହା ବିଶ୍ବରବିଶ୍ୱର ୨୪୦ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଲେଖା ଥିବା କ୍ରମରେ ୧୭୬ ନଂ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। <ref>{{cite web |url= http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#1_000.2B_articles|title= List of Wikipedias|author= Meta contributors|date= March 11, 2012|publisher= Meta, discussion about Wikimedia projects.|accessdate= March 20, 2012}}</ref> ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ {{NUMBEROFARTICLES}}ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଓ ସେସବୁ {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} [[ବିଶେଷ:ସଚଳ_ସଭ୍ୟ|ସଚଳ ସଭ୍ୟ]] ଏବଂ {{NUMBEROFUSERS}} [[ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିଆଳି|ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ]]ଦ୍ବାରାଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଉଅଛି ।<ref name="Wiki"/>
 
== ସାଂଖିକ ତଥ୍ୟ ==
୩୫,୫୫୩

ଗୋଟି ସମ୍ପାଦନା

ଦିଗବାରେଣି ମେନୁ