Jump to content

ହିସାବ

ପୃଷ୍ଠା ପରିସଙ୍ଖ୍ୟାନ
ସୂଚୀ ପୃଷ୍ଠାସମୂହ୧୮,୩୬୦
ପୃଷ୍ଠା
(ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠା, ପୁନପ୍ରେରଣକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଉଇକିର ପୃଷ୍ଠାମାନ ।)
୮୦,୯୨୬
ଫାଇଲସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା୧୭୫
ପରିସଙ୍ଖ୍ୟାନ ସମ୍ପାଦନା
ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ତିଆରିହେବା ବେଳରୁ ପୃଷ୍ଠାର ନାମ୫,୩୭,୮୪୦
ପୃଷ୍ଠାପ୍ରତି ହାରାହାରି ସମ୍ପାଦନା୬.୬୫
ସଭ୍ୟ ପରିସଙ୍ଖ୍ୟାନ
ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ସଭ୍ୟଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)୩୬,୯୫୬
ସଚଳ ସଭ୍ୟ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
(ବିଗତ ୩୦ ଦିନରେ କିଛି କାମ କରିଥିବା ସଭ୍ୟଗଣ)
୪୯
ଆପେଆପେ ଚାଳିତ ସଭ୍ୟ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)୧୪
ପରିଚାଳକଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
Interface administrators (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ପ୍ରଶାସକ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଅଜାଣତ ଅଣଦେଖା (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଷ୍ଟିୱାର୍ର୍ଡ଼ଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଖାତା ଗଢ଼ାଳିଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଆମଦାନୀକାର (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଟ୍ରାନ୍ସଉଇକି ଆମଦାନୀକାର (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
IP ଅଟକ ଛାଡ଼ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ପଛକୁ ଫେରାଇବା ଅଧିକାରୀଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ତନଖି ଚାଳକ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
Structured Discussions bots (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
Users blocked from the IP Information tool (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ଥୟକରା ସଭ୍ୟଗଣ (ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା)
ବାକି ପରିସଙ୍ଖ୍ୟାନ
Words in all content pages୫୯,୯୪,୫୨୮


Odia Wikipedia statistics

Other statistics