ଫ୍ୟାଟ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Fat embolism syndrome
Fat embolism
Microscopic section of the lungs showing a blood vessel with fibrinoid material and an empty space indicative of the presence of lipid dissolved during the staining process. Haematoxylin and eosin stain
ବିଭାଗOrthopedics
ଲକ୍ଷଣPetechial rash, decreased level of consciousness, shortness of breath[୧]
ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମୟWithin 24 hours[୧]
କାରଣBone fracture, pancreatitis, bone marrow transplant, liposuction[୨]
ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିBased on symptoms[୩]
ସଠିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟPulmonary embolism, pneumonia[୩]
ପ୍ରତିକାରEarly stabilization of long bone fractures
ଚିକିତ୍ସାSupportive care[୪]
Prognosis10% risk of death[୩]
ପୁନଃପୌନିକRare[୪]

ଫ୍ୟାଟ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ଚର୍ବି ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷଣ ଦର୍ଶାଏ ।[୫] ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | [୧] ଏଥିରେ ପେଟେକିଆ ରାସ ହୋଇପାରେ, ଚେତନା ସ୍ତରର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ | [୧] ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପରିସ୍ରା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ | [୬] ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୧୦% ଅଟେ। [୩]

ଫ୍ୟାଟ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଫିମର କିମ୍ବା ପେଲଭିସ ପରି ବଡ଼ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରେ ହୋଇଥାଏ | [୭] [୫] ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରଦାହ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଅପରେଶନ, ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ବା ଲାଇପୋସକସନ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । [୨] [୬] ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦାହ ଜଡିତ ଥାଏ | ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ [୨] [୩]

ଏହି ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ | [୮] ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚିକିତ୍ସା, ଶିରାଭ୍ୟନ୍ତର ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଆଲବୁମିନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭେଣ୍ଟିଲାସନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । [୬] ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଦେଖାଯାଏ,[୭] କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ ଏମ୍ବୋଲିଜ୍ମ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କ୍ୱଚିତ ହୁଏ ।[୪] ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ୧୮୬୨ ମସିହାରେ ଜେନକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ । [୫]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ୧.୦ ୧.୧ ୧.୨ ୧.୩ Akhtar, S (September 2009). "Fat embolism". Anesthesiology Clinics. 27 (3): 533–50, table of contents. doi:10.1016/j.anclin.2009.07.018. PMID 19825491.
  2. ୨.୦ ୨.୧ ୨.୨ Adeyinka, A; Pierre, L (2020). "Fat Embolism". StatPearls. PMID 29763060.
  3. ୩.୦ ୩.୧ ୩.୨ ୩.୩ ୩.୪ Laurence, Knott (19 February 2014). "Fat embolism syndrome". patient.info. Retrieved 14 March 2018.
  4. ୪.୦ ୪.୧ ୪.୨ Fukumoto, LE; Fukumoto, KD (September 2018). "Fat Embolism Syndrome". The Nursing Clinics of North America. 53 (3): 335–347. doi:10.1016/j.cnur.2018.04.003. PMID 30100000.
  5. ୫.୦ ୫.୧ ୫.୨ Akhtar, S (September 2009). "Fat embolism". Anesthesiology Clinics. 27 (3): 533–50, table of contents. doi:10.1016/j.anclin.2009.07.018. PMID 19825491.
  6. ୬.୦ ୬.୧ ୬.୨ Laurence, Knott (19 February 2014). "Fat embolism syndrome". patient.info. Retrieved 14 March 2018.
  7. ୭.୦ ୭.୧ Adeyinka, A; Pierre, L (2020). "Fat Embolism". StatPearls. PMID 29763060.
  8. Fukumoto, LE; Fukumoto, KD (September 2018). "Fat Embolism Syndrome". The Nursing Clinics of North America. 53 (3): 335–347. doi:10.1016/j.cnur.2018.04.003. PMID 30100000.