Jump to content

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ/ବନ୍ଧୁକଚାଳନା

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ

ବନ୍ଧୁକଚାଳନା

 
ବନ୍ଧୁକଚାଳନା ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସମୁଦାୟ ୧୭ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଧୁକଚାଳନା, ବନ୍ଧୁକଚାଳନା ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରକାର ଭେଦ
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୩୦୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୩୦୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ପ୍ରୋନ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୩୦୦ ମିଟର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ରାଇଫଲ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୫୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ୩ ପୋଜିସନ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୫୦ ମିଟର୍ ରାଇଫଲ୍ ପ୍ରୋନ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୧୦ ମିଟର୍ ଏୟାର୍ ରାଇଫଲ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୫୦ ମିଟର୍ ପିସ୍ତଲ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୨୫ ମିଟର୍ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ପିସ୍ତଲ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ୧୦ ମିଟର୍ ଏୟାର୍ ପିସ୍ତଲ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଟ୍ରାପ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଡବଲ୍ ଟ୍ରାପ୍
ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ସ୍କିଟ୍
ବ୍ୟବ‌ହୃତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ
ରାଇଫଲ୍
ପିସ୍ତଲ
ସ୍କାଟ୍
ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ସ୍ୱିଡ଼ିସ୍ କପ୍:ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାର୍‌ଗନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Skirca Borisa Paternosta and Trzin Cup
ମିଆମି କପ୍
ମେଇଟନ୍ କପ୍
ଗଣ୍ଡସୋଲିଲେ ଓପେନ୍
ବୁଦାପେଷ୍ଟ୍ ଓପେନ୍
ଅନୁଷ୍ଠାନ
National Rifle Association of India
International Shooting Sport Federation
ଖେଳାଳି
ମହିଳା ଖେଳାଳି
ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି
view · edit · changes


ନୂଆକରି ଗଢ଼ିଥିବା ବା ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠାରେ {{ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଧୁକଚାଳନା}} ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାୟାଚିତ୍ର ନଥିଲେ, ତା'ର ଆଲୋଚନା ପୃଷ୍ଠାରେ {{Image requested}} ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ତାଲିକା ମଧ୍ଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ନଥାଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ।

ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିସଂଖ୍ୟନ[ସମ୍ପାଦନା]

ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଡି, ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ମାନ ସଂଖ୍ୟା
ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ (>୧,୦୦,୦୦୦ ବାଇଟସ୍)
ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ (<୫,୦୦୦ ବାଇଟସ୍)

ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଗଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(ତଳେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡନ୍ତୁ)

ଅବଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ {{ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଧୁକଚାଳନାର ଅବଦାନକାରୀ}} ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ନିମ୍ନମତେ ଦେଖାଇବ:

ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଧୁକଚାଳନା ପାଇଁ ଅବଦାନ ରହିଛିନାମ ନୂତନ ଗଢ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା
Abha Pradhan (talk)

ଯୋଗାଯୋଗ[ସମ୍ପାଦନା]

Abha Pradhan