ସହଯୋଗ:IPA/Odia

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଲିପି (International Phonetic Alphabet ବା ଆଇପିଏ) ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣର ଉପାୟ ଦର୍ଶାଏ । ଏକ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ IPA ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ {{IPA-or}} ଏବଂ :en:Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation § Entering IPA characters ଦେଖନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ
IPA ଓଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଇଂରାଜୀ
bɔ ବ, ଵ[୧] [bɔ] big
ɔ [bɔ] abhor
dɔ [d̪ɔ] dot
ɔ [dʱɔ] mad hatter
ɖɔ [ɖɔ] dice ଭଳି
ɖʱɔ [ɖʱɔ] bread house ଭଳି
ɔ [dʒɔ] junior
dʒʱɔ [dʒʱɔ] fridge handle
ɡɔ [ɡɔ] go
ɡʱɔ [ɡʱɔ] pigheaded
hɔ [hɔ] head
jɔ [jɔ] yet
kɔ [kɔ] skate
ɔ [kʰɔ] care
lɔ [lɔ] light (clear L)
ɭɔ [ɭɔ] Swedish sorl
mɔ [mɔ] might
nɔ [nɔ] not
ɳɔ [ɳɔ] American morning
ŋɔ [ŋɔ] sing
pɔ [pɔ] spot
ɔ [pʰɔ] pot
rɔ [rɔ] American ladder
ɽɔ ଡ଼ [ɽɔ] ଆମେରିକାନ ladder ଭଳି
ɽʱɔ ଢ଼ [ɽʱɔ] ଉପରଟି ଭଳି ହେଲେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ
sɔ ଶ, ଷ, ସ [୨] [sɔ] so
ɔ [t̪ɔ] think
t̪ʰɔ [t̪ʰɔ] top
ʈɔ [ʈɔ] stop ଭଳି
ʈʰɔ [ʈʰɔ] top ଭଳି
ɔ [tʃɔ] latch
tʃʰɔ [tʃʰɔ] choose
uɔ [uɔ] wine
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ
IPA ଓଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଇଂରାଜୀ
[aː] father
e [e] bed
i ଇ, ଈ [i] see
o [o] short (UK)
ɔi [ɔi] boy
u ଉ, ଊ [bɔ] moon
̃ [ ̃] nasal vowel
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ <!‌--Reduced vowels-->
ɔ [ɔ] doctor
ସୁପ୍ରାସେଗମେଣ୍ଟାଲ
IPA
ˈ primary stress
(placed before stressed syllable)
  1. A. H. Young (1912). First Lessons in Oriya. Orissa Mission Press.
  2. Danesh Jain; George Cardona (26 July 2007). The Indo-Aryan Languages. Routledge. pp. 83–. ISBN 978-1-135-79711-9.