Jump to content

ଶ୍ରେଣୀ:ସ୍କେଲ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ

ମାପିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

"ସ୍କେଲ" ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତଳେଥିବା ପୃଷ୍ଠାସବୁ ଅଛି ।