ଶ୍ରେଣୀ:ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ‌

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମହାକାଶରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହସମୂହ

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ସର୍ବମୋଟ ୨ ରୁ ତଳେଥିବା ଏହି ୨ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।