ଶ୍ରେଣୀ:ସୌରମଣ୍ଡଳର ଉପଗ୍ରହ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସୌର ମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହସମୂହ

ସାନ ଶ୍ରେଣୀସମୂହ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ସର୍ବମୋଟ ୨ ରୁ ତଳେଥିବା ଏହି ୨ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ।