ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Subas Chandra Rout/ପରଖଘର

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
My edits in Wikipedia/ ମୋ ସମ୍ପାଦିତ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଲେଖା
କ୍ର:ନ: ଇଂରାଜୀ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ନାମ
2 Low back pain କଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା
1 kabir କବୀର