ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Gnsp15

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମ : ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗୀକି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରାଉରକେଲା (National Institute of Technology, Rourkela) ରେ କମ୍‌ପ୍ୟୁଟର୍ ବିଜ୍ଞାନର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର |