ସଭ୍ୟ ଅଧିକାର ପରିଚାଳନା

Jump to navigation Jump to search
ସଭ୍ୟ ଗୋଠ ପରିଚାଳନା କରିବେ  
View user groupsViewing user rights of user Psubhashish (ଆଲୋଚନା | ଅବଦାନ)

ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: IP ଅଟକ ଛାଡ଼, ପରିଚାଳକଗଣ

ଆପେଆପେ ଥିବା ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: ଆପେଆପେ ଥୟ କରା ସଭ୍ୟ

ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାରର ଲଗ

  • ୧୪:୦୫, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୧ Psubhashish ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Psubhashish ପାଇଁ ପରିଚାଳକରୁ ପରିଚାଳକ ଓ IP ଅଟକ ଛାଡ଼କୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ