ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ପରିଚାଳକ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏଇ ପୃଷ୍ଠାଟି ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ।

Administrator in Odia wikipedia

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳକ (administrator) ୫ ଜଣ । ପରିଚାଳକ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ।

administrative statistics