ସଭ୍ୟ ଅଧିକାର ପରିଚାଳନା

Jump to navigation Jump to search
ସଭ୍ୟ ଗୋଠ ପରିଚାଳନା କରିବେ  
View user groupsViewing user rights of user Odisha1 (ଆଲୋଚନା | ଅବଦାନ)

ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: IP ଅଟକ ଛାଡ଼, ପରିଚାଳକଗଣ

ଆପେଆପେ ଥିବା ସଭ୍ୟ ଗୋଠ: ଆପେଆପେ ଥୟ କରା ସଭ୍ୟ

ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାରର ଲଗ

  • ୦୮:୩୫, ୧୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ Ansumang ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Odisha1 ପାଇଁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼, ପଛକୁ ଫେରାଇବା ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିଚାଳକରୁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼ ଓ ପରିଚାଳକକୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ (Already Sysop, no need.)
  • ୨୨:୨୯, ୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୧ Ansumang ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Odisha1 ପାଇଁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼ରୁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼ ଓ ପଛକୁ ଫେରାଇବା ଅଧିକାରୀକୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ (Trusted user)
  • ୧୬:୩୬, ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୧ Psubhashish ଆଲୋଚନା ଅବଦାନ, Odisha1 ପାଇଁ (କିଛି ନାହିଁ)ରୁ IP ଅଟକ ଛାଡ଼କୁ କୋଠ ସଭ୍ୟପଦ ବଦଳାଇଲେ